Spring naar content
eco
Kennis van veiligheidsnormen
book
Bewaken van kwaliteit en veiligheid
crisis_alert
Voorkomen van boetes of reputatieschade

Ben je verantwoordelijk of aansprakelijk

Met ruim een eeuw ervaring zijn we er inmiddels aan gewend dat ons werk sterk beïnvloed wordt door wet- en regelgeving. Dat is niet vreemd als je nagaat dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als er niet aan bepaalde verplichtingen voldaan wordt, waarbij er zelfs mensenlevens op het spel komen te staan. 

Meer dan 100+ jaar ervaring in huis

Normen en richtlijnen zijn continu aan verandering onderhevig, maar met Van der Heide weet je zeker dat je altijd voldoet aan de laatste eisen. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Het vertalen van diverse veiligheidsnormen en richtlijnen naar de praktijk is voor ons dagelijkse kost. Zo helpen we je om aan alle wet- en regelgeving, zoals Arbowet, NEN 1010, NEN 3140 of NEN 3840 waar je mee te maken krijgt, te voldoen. 

Relevante wet- en regelgeving heeft voor ons geen geheimen.

We geven je zekerheid over het voldoen aan wet- en regelgeving.

Naast het geven van advies voeren we ook inspecties uit en verzorgen we trainingen en opleidingen.

Normen

ATEX 114

Een van de ATEX-richtlijnen is de ATEX 114. Deze richtlijn gaat over de veiligheidseisen waar apparatuur aan moet voldoen die in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt wordt, zoals het laden en lossen van tank- en bulkwagens.

arrow_forward
ATEX 153

ATEX 153 gaat over de veiligheid van mensen die werken in omgevingen met gevaar op gas- of stofontploffingen. ATEX-inspecties, ATEX opleidingen en explosieveiligheidsdocumenten opstellen behoren tot de mogelijkheden.

arrow_forward
Stipel

Stipel staat voor Stichting Persoonscertificatie Energietechniek. Technici kunnen een Stipel-certificaat halen waarmee ze laten zien dat ze voldoen aan de eisen voor veilig werken aan laagspannings- en hoogspanningsinstallaties.

arrow_forward
SCIOS

SCIOS staat voor Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties. Deze stichting maakt normen en richtlijnen voor het certificeren van inspecteurs en het uitvoeren van inspecties en onderhoud aan technische installaties.

arrow_forward
NEC 81

De normcommissie NEC 81 is verantwoordelijk voor internationale, Europese en nationale normen op het gebied van bliksembeveiliging. Van der Heide is actief lid van de normcommissie NEC 81.

arrow_forward
NEN-EN-IEC 62305

De NEN-EN-IEC 62305 gaat over het ontwerp, de realisatie en inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties. De norm wordt regelmatig toegepast in relatie tot de Arbowet, waarin je als werknemers verplicht wordt voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen, dus ook bij onweer.

arrow_forward
NEN 3840

De norm NEN 3840 gaat over richtlijnen en eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties voor hoogspanning. Van der Heide keurt installaties die aan NEN 3840 moeten voldoen en we leiden technisch personeel op dit vlak op, zodat ze bijvoorbeeld een Stipel-certificaat kunnen halen.

arrow_forward
NEN 1014

De norm NEN 1014 gaat over bliksembeveiligingsinstallaties. Inmiddels is de NEN 1014 norm vervangen door NEN-EN-IEC 62305, maar bliksembeveiligingsinstallaties van vóór 2009 worden nog steeds aan de hand van NEN 1014 beoordeeld.

arrow_forward
BRL 1201

De BRL 1201 is een Nederlands certificaat dat bewijst dat de leverancier die je kiest voor je bliksembeveiligingsinstallatie voldoet aan specifieke kwaliteitseisen. Van der Heide is vanzelfsprekend BRL 1201-gecertificeerd.

arrow_forward
NPR 8110

Schade aan apparatuur, verlies van computerbestanden en het compleet stilvallen van een productieproces. Met de NPR 8110 als basis bepaal je de gevoeligheid voor overspanning door blikseminslag van je gebouw en kom je erachter welke overspanningsbeveiliging nodig is om optimaal beschermd te zijn.

arrow_forward
NEN 3140

De norm NEN 3140 gaat over elektrische veiligheid in laagspanningsinstallaties. Naast de keuring van installaties die moeten voldoen aan deze NEN-norm, verzorgen we ook advies en trainingen op dit gebied.

arrow_forward

van der Heide al meer dan 100 jaar veiligheid

Het is ruim honderd jaar geleden dat ‘Pieter Bliksem’ z’n eerste koperen bliksembeveiligingsinstallatie aanlegde op de boerderijdaken in het buitengebied van Noordoost-Friesland. Hiermee werd hij de grondlegger van het bedrijf dat Van der Heide nu is.

Nog altijd zijn wij nummer één in bliksembeveiliging en tegenwoordig ook in kathodische bescherming, elektrotechnische veiligheidsinspecties en -opleidingen. Hoewel er in een eeuw tijd veel is veranderd, hebben wij nog altijd dezelfde drive als Pieter: de wereld elke dag een beetje veiliger maken.

done
Marktleider
done
Alles onder één dak
done
Veilig en vertrouwd