Spring naar content
book
Lid van normcommissie
crisis_alert
Expert bliksembeveiliging
eco
Wettelijke verplichtingen

Wat is NEN-EN-IEC 62305?

De NEN-EN-IEC 62305 is een internationale norm die richtlijnen geeft voor het ontwerp, de realisatie en de inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties. Van der Heide is zowel nationaal als internationaal nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze richtlijnen. Je kunt bij ons terecht voor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een kostenefficiënt advies om te voldoen aan alle richtlijnen uit de NEN-EN-IEC 62305.

Waarom NEN-EN-IEC 62305?

Hoewel deze norm voor bliksembeveiliging niet is opgenomen in het Bouwbesluit, is het in een aantal gevallen wel verplicht om de norm toe te passen. De norm wordt regelmatig toegepast in relatie tot de Arbowet, waarin je als werknemers verplicht wordt voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen, dus ook bij onweer. Wil je voldoen aan de NEN-EN-IEC 62305, dan is een RI&E verplicht. Van der Heide voert deze inventarisatie en evaluatie van de risico’s rondom bliksembeveiliging uit. We kijken naar de risicocategorieën en of er risico’s zijn die boven het geaccepteerde niveau uitkomen.

Hoe NEN-EN-IEC 62305 toepassen?

Uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kan naar voren komen dat er specifieke voorzieningen nodig zijn om bepaalde risico’s te verkleinen. Van der Heide kan een kostenefficiënt advies opstellen zodat je voldoet aan de norm en een eventuele wettelijke verplichting.

Van der Heide als lid van de normcommissie NEN-EN-IEC 62305

done
Normcommissie: we zijn lid van de normcommissie NEC 81 en daarmee verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de NEN-EN-IEC 62305.
done
Ervaring: Van der Heide is al 100+ jaar een begrip in de wereld van bliksembeveiliging.
done
Van A tot Z: dankzij onze kennis kunnen we je in het volledige proces ondersteunen.

Al 100+ jaar Van der Heide

Elke dag werken wij aan jouw veiligheid. Dat doen we al meer dan 100 jaar. We verlagen de risico’s en verhogen de veiligheid van gebouwen, bouwkundige constructies, waterwegen, transportleidingen of elektrotechnische installaties, zodat iedereen veilig kan werken, wonen en recreëren. 

Of het nu gaat om aarden, bliksembeveiliging, elektrotechnische veiligheid of kathodische bescherming; onze vakmensen staan voor je klaar. We plaatsen, inspecteren, onderhouden en leiden zelfs op.

Zo maken we jouw wereld elke dag veiliger!