Spring naar content

NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60204-1

Hoe pas je de normen NEN 1010, NEN 1010-medisch en NEN-EN-IEC 60204-1 toe bij het ontwerpen, installeren of inspecteren van elektrische installaties en machines?

book
Zitting in (norm)commissies
crisis_alert
Deskundige trainers
eco
Gedegen leerprogramma

De normen NEN 1010 (medisch) en NEN-EN-IEC 60204-1 geven de eisen en richtlijnen voor veilige en betrouwbare elektrische installaties in gebouwen, medische ruimten en machines.

Elektrische veiligheid

Wil je een veilige elektrische installatie aanleggen, uitbreiden of aanpassen? Dan moet je NEN 1010 norm toepassen. Deze norm geeft de eisen en richtlijnen aan voor veilige en betrouwbare elektrische installaties in gebouwen, medische ruimten en machines. Met de NEN 1010 norm weet je zeker dat je installatie voldoet aan de technische en veiligheidseisen. Ook bij oplevering van je project kun je de NEN 1010 norm gebruiken om je installatie te laten controleren en inspecteren.

Machineveiligheid

Als je met elektrische uitrusting van machines werkt, moet je op de hoogte zijn van de veiligheidsnormen en -eisen die daarvoor gelden. De training NEN 60204-1 elektrische uitrusting van machines leert je alles over de ontwerp-, installatie- en inspectievoorschriften. Zo kun je veilig en verantwoord werken met machines die onder deze norm vallen, zoals productiemachines, verpakkingsmachines, lasmachines, liften, roltrappen en kranen.

done
Theorie en praktijk
done
Actuele kennis NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60204-1
done
Veilig werken aan en met elektrische machines
done
Veilige zorgomgeving
done
Deskundige trainers

Theorie toepassen in de praktijk

Of je nu in de zorg, de industrie of de kantoorsector werkt, onze NEN 1010 trainingen geven je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om met NEN 1010 te werken. Je oefent aan de hand van praktijkvoorbeelden en -situaties, zodat je de theorie kunt toepassen op je eigen werk. Zo wordt de NEN 1010 geen droge stof, maar een waardevol hulpmiddel voor je werk.