Spring naar content
eco
Marktleider
book
Innovatieve en duurzame oplossingen
crisis_alert
Alle vakkennis in huis

Voldoen aan de geldende eisen

Inspecties en keuringen zijn er in allerlei vormen. Soms gaat het om verplichte inspecties, bijvoorbeeld als er een eis vanuit verzekeraars komt. In andere gevallen kies je zelf voor een inspectie, om duidelijkheid over de bestaande situatie en inzicht in verbeteringen te krijgen. In weer andere gevallen kan een inspectie noodzakelijk zijn om een certificaat te krijgen. 

Wat zijn inspecties en keuringen?

Vanuit wet- en regelgeving worden er op verschillende vlakken eisen en regels opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidseisen met betrekking tot brandveiligheid van elektrische installaties, die in de Scope 10-keuring is vastgelegd. Of eisen die gaan over het werken op hoogte. Door middel van inspecties krijg je inzicht in de huidige situatie, en geven we duidelijkheid over eventuele afkeurpunten en advies over verbeteringen. Keuringen zorgen er op hun beurt voor dat je, bij goedkeuring, een certificaat krijgt waarmee je laat zien dat je aan alle geldende eisen voldoet. 

Waarom inspecties en keuringen?

In sommige gevallen ben je verplicht een periodieke inspectie of keuring te laten uitvoeren.

Inspecties en keuringen geven je zekerheid over bijvoorbeeld de veiligheid en correcte werking van installaties.

Met een inspectie of keuring krijg je duidelijkheid over mogelijke vervolgstappen om je bedrijfsprocessen te verbeteren.

Diensten

van der Heide al meer dan 100 jaar veiligheid

Het is ruim honderd jaar geleden dat ‘Pieter Bliksem’ z’n eerste koperen bliksembeveiligingsinstallatie aanlegde op de boerderijdaken in het buitengebied van Noordoost-Friesland. Hiermee werd hij de grondlegger van het bedrijf dat Van der Heide nu is.

Nog altijd zijn wij nummer één in bliksembeveiliging en tegenwoordig ook in kathodische bescherming, elektrotechnische veiligheidsinspecties en -opleidingen. Hoewel er in een eeuw tijd veel is veranderd, hebben wij nog altijd dezelfde drive als Pieter: de wereld elke dag een beetje veiliger maken.

done
Marktleider
done
Alles onder één dak
done
Veilig en vertrouwd