Spring naar content
book
Voldoen aan de norm
crisis_alert
Veilige installaties
eco
Minder storingen

Wat is NEN 3140?

Je bent verplicht te voldoen aan de NEN 3140 als je werkt met, aan of bij elektrische installaties, gereedschap en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Tijdens een NEN 3140-inspectie controleren wij hierop. Hoewel de NEN 3140-inspectie niet verplicht is, is het wel een ideale manier om te voldoen aan de verplichting dat je een gezonde en veilige werkplek moet bieden. 

Waarom voldoen aan NEN 3140?

Met NEN 3140 voldoe je aan de de wettelijke eisen, normen en eisen van de Arbeidsinspectie. Daarnaast kan, door een goed beleid met betrekking tot inspectie en onderhoud, de bedrijfszekerheid van de installatie worden verhoogd. Dit draagt bij aan een langere levensduur van de installatie, minder storingsgevoeligheid en minimale storingstijden.

Hoe NEN 3140 aantoonbaar maken?

De resultaten van een inspectie moeten altijd aantoonbaar zijn. Een vereiste is dat de resultaten schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan via een geautomatiseerd systeem waarmee een overzichtelijke rapportage wordt opgeleverd.

Van der Heide is expert NEN 3140

De NEN 3140 is een Nederlandse norm die betrekking heeft op elektrische veiligheid in laagspanningsinstallatie. Werk je met of aan elektrische installaties en apparatuur met een spanning tot 1000 volt wisselstroom en 1500 volt gelijkstroom, dan is het verstandig om de veiligheid  daarvan te toetsen.

done
Inspecteren en onderhouden van elektrische installaties
done
Advies persoonlijke beschermingsmiddelen
done
Opleiden en certificeren van vakbekwaam personeel
done
Documenteren van elektrische installaties.

Al 100+ jaar Van der Heide

Elke dag werken wij aan jouw veiligheid. Dat doen we al meer dan 100 jaar. We verlagen de risico’s en verhogen de veiligheid van gebouwen, bouwkundige constructies, waterwegen, transportleidingen of elektrotechnische installaties, zodat iedereen veilig kan werken, wonen en recreëren. 

Of het nu gaat om aarden, bliksembeveiliging, elektrotechnische veiligheid of kathodische bescherming; onze vakmensen staan voor je klaar. We plaatsen, inspecteren, onderhouden en leiden zelfs op.

Zo maken we jouw wereld elke dag veiliger!