Spring naar content

Een veilige wereld, ook voor generaties na ons

Duurzaam en maatschappelijk betrokken

Bij Van der Heide zijn we toegewijd aan sociale verantwoordelijkheid en ethisch handelen, de hoekstenen van onze groei en innovatie. Onze missie is het bevorderen van een veilige wereld, waarbij we positieve veranderingen stimuleren die in lijn zijn met maatschappelijke en ecologische behoeften.

Meer dan opdrachtnemer

Als leiders in onze sector, zien we onszelf als bouwers van een veilige toekomst voor toekomstige generaties. We steunen duurzame doelen om wereldproblemen aan te pakken en een robuuste organisatie op te bouwen.

Partner in veiligheid

Onze keuze voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid stelt ons in staat om te innoveren, nieuwe markten te ontdekken en sterke relaties met klanten en partners te onderhouden. We zijn meer dan een leverancier; we zijn uw partner in veiligheid en welzijn.

CO2-Prestatieladder

Met de CO2-prestatieladder van Stichting SKAO zetten we ons in voor een duurzame toekomst, veilig voor nu en later.

Veiligheid en welzijn

done
Door programma’s te ondersteunen die onderwijs en welzijn voor kinderen bevorderen, dragen wij bij aan SDG 4. Wij geloven dat onderwijs de basis is voor het verbeteren van mensenlevens en het bereiken van duurzame ontwikkeling. We zijn aangesloten bij JINC en geven gastcolleges bij het voortgezet, midden- en hoger onderwijs.
done
Onze ondernemingsprincipes die gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen bevorderen, sluiten aan bij SDG 5. Wij streven naar gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.
done
Onze toewijding aan duurzame praktijken, zoals de inkoop van hernieuwbare energiebronnen, ondersteunt SDG 7. Wij streven naar het waarborgen van een veilige toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie samen met onze opdrachtgevers en leveranciers.
done
Onze strijd tegen kinderarbeid en onze samenwerking met leveranciers om eerlijke arbeidsnormen te waarborgen, dragen bij aan SDG 8. Wij zetten ons in voor het bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei en volledige en productieve werkgelegenheid.
done
Onze inspanningen op het gebied van afvalbeheer en het verminderen van afval dat naar stortplaatsen gaat, sluiten direct aan bij SDG 12. Wij streven naar een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en minimaliseren onze voetafdruk door efficiënt gebruik van grondstoffen. We leveren duurzame producten en diensten die een lange levensduur hebben, scheiden ons afval en stimuleren een papierloze werkplek.
done
Onze inzet voor het verminderen van de CO2-voetafdruk en het stimuleren van groene technologieën draagt bij aan SDG 13. Wij nemen dringende actie om klimaatverandering en zijn impact te bestrijden door het gebruik van elektrische auto's en de keuze voor HVO tanken.