Persbericht - Wij zijn jarig!

1 Augustus 2019

Vandaag bestaan wij 100 jaar. Op 1 augustus 1919 heet de heer Pieter Nicolai de basis gelegd voor ons bedrijf Van der Heide zoals het nu bestaat. In november zal de organisatie hier aandacht aan besteden.

Honderd jaar geleden ontving Pieter Nicolai, in de volksmond Pieter Bliksem, de vergunning voor een smederij in het friese dorp Kollum en ging aan de slag als koperslager en als bliksembeveiliger. Met name boerderijen in de nabije omgeving voorzag hij van externe bliksembeveiliging.

Bedrijf van formaat

Nu, 100 jaar later, zijn we een technische dienstverlener van formaat. Diverse diensten en producten op het gebied van (elektro)technische veiligheid worden breed toegepast in de (petro)chemische industrie, zorg- en welzijn, bij particulieren, land- en tuinbouw, energiesector, (semi)overheid en utiliteit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons, neem dan contact op via 088 - 63 63 613 of gebruik ons contactformulier.

« Naar het archief

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!