Persbericht - Uniek opleidingscentrum Noord-Nederland

19 September 2018

Drachten, 19 september 2018 – Vandaag heeft Van der Heide, onderdeel van Antea Group, de deuren geopend voor de eerste cursisten in het unieke opleidingscentrum in Noord-Nederland voor veilig werken met hoog- en laagspanningsinstallaties. Het centrum biedt een scala aan gecertificeerde opleidingen, trainingen én examens voor professionals die installaties beheren en onderhouden.

Het centrum richt zich op bedrijven en organisaties met forse elektrische installaties. John de Weerd, teamleider opleidingen: ‘Denk aan chemieconcerns, waterleidingbedrijven, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. We bieden onder meer opleidingen aan voor installatie- en werkverantwoordelijken, vakbekwame personen, operators (voldoende onderrichte personen) en bedieningsdeskundigen. Ook op het gebied van explosieveiligheid (ATEX) bieden we trainingen.’

IMG_20180827_163601_resized_20180903_081932767
IMG_20180702_163628_resized_20180705_091538661
Opleidingscentrum 2

Theorie en praktijk

Het opleidingscentrum in Drachten combineert theorielokalen met state of the art praktijkruimtes.
De Weerd: ‘Bij van der Heide geloven we in de combinatie tussen theorie en praktijk: dit zorgt voor meer en beter inzicht. Cursisten kunnen na een theorieles meteen aan de slag met de meest gangbare hoog- en laagspanningsinstallaties en bijbehorende equipment.’

Van der Heide gaf vanuit het opleidingscentrum in Gorinchem al trainingen voor veilig werken met laag- en hoogspanningsinstallaties. De Weerd: ‘Nu we ook in Drachten zitten, voorzien we in de groeiende vraag naar gespecialiseerde cursussen en trainingen in Noord-Nederland.’ Het nieuwe opleidingscentrum biedt jaarlijks ruimte aan enkele duizenden cursisten.

Contact

Petra Hartmans van de Rijdt
06 - 23 56 70 06
cm@vanderheide.nl

Over van der Heide
Van der Heide is marktleider op het gebied van (elektro)technische veiligheid, kathodische bescherming, veiligheidsinspecties, elektrotechnische opleidingen en examendiensten. Door het vertalen van wettelijke eisen en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk zijn we in staat een wezenlijke bijdrage te leveren aan een veilige bedrijfsvoering, reductie van kosten en de continuïteit van primaire processen. Antea Group is een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau en biedt specialistische dienstverlening op het gebied van industriële veiligheid, crisisbeheersing en -preventie en brandveiligheid en omgevingsveiligheid. Zij zetten oplossingen op het gebied van veiligheid onder meer via het label van der Heide in de markt.

« Naar het archief

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!