Valbeveiliging

Komen onze inspecteurs al bij u lang voor een inspectie van het bliksembeveiligings-systeem? Laat ze meteen ook de valbeveiliging inspecteren. Een gecombineerde inspectie scheelt tijd en geld en draagt bij aan de veiligheid.

Keuring van valbeveiliging

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft voor dat de valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen elk jaar moeten worden gekeurd. Hierbij gaat het onder meer om:

Onderdelen valbeveiliging keuren (per dakvlak)

  • Toetreding dak
  • Toegang naar veilige zone dak
  • Op het dak aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen volgens NEN normen
  • 4-meter markering
Valbeveiliging - Van der Heide

Inspecties combineren

De inspecteurs van van der Heide zijn opgeleid om bliksembeveiligingssystemen én valbeveiligingen te keuren. Door beide keuringen te combineren, bespaart u tijd en geld. Wij organiseren de planning. En wij zorgen ervoor dat de keuringen elk jaar rond hetzelfde tijdstip worden uitgevoerd.

Keuringsgegevens opvragen

De keuringsresultaten leggen we vast in een computersysteem. U kunt deze gegevens altijd opvragen. Wanneer de resultaten erom vragen, koppelen we onze bevindingen mondeling terug. We geven u advies over eventuele maatregelen die u moet nemen. Uiteraard krijgt u ook een schriftelijke rapportage van de keuringsresultaten.

Wilt u meer informatie over het slimmer combineren van keuringen? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!