Thermografie

Thermografie draagt bij aan de brandveiligheid en continuďteit van gebouwen en installaties. Deze specialistische infraroodmeting visualiseert temperaturen en spoort hotspots op. Hiermee brengt u problemen aan het licht die mogelijk brand of storingen kunnen veroorzaken.

Wat is thermografie?

Thermografie betekent het vastleggen van warmtebeelden. Dit gebeurt met een infraroodcamera. Elk object zendt infrarode straling uit. Een infraroodcamera registreert deze straling en zet deze om in kleuren. Dit resulteert in een thermogram: een visuele weergave van de heersende temperaturen.

Risico's in beeld

Koude punten hebben een donkere kleur en warmere punten (hotspots) lichtere kleuren. Deze hotspots zijn vaak een indicator van problemen. Denk hierbij aan slechte elektrische verbindingen of overbelasting van installaties. Ook gebreken en gevaren in installaties, panden en constructies komen dankzij thermografie aan het licht.

Voorkom brand, voorkom storingen

Veel schadeverzekeraars geven hun verzekerden ‘dringend’ advies om thermografisch onderzoek uit te laten voeren. Dit in het kader van brandpreventie. Regelmatig scannen van elektrische installaties, met name de schakel- en verdeelinrichtingen, brengt potentiële problemen in kaart en voorkomt brand en storingen.

Van der Heide en thermografie

Van der Heide biedt inspecties op basis van thermografie. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor een praktische cursus thermografie. Hierin leren we deelnemers werken met de thermografische camera en leren we om thermogrammen correct te interpreteren.

Wilt u meer informatie over thermografie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!