Risico beoordeling machines

Machineveiligheid: de basis voor een veilige werkomgeving en een goede bedrijfsvoering. Maar waar liggen de veiligheidsrisico’s in uw organisatie? Hoe koppelt u veiligheidswinst aan een langere levensduur van machines? De Risicobeoordeling Machines geeft antwoord.

Machineveiligheid: techniek, mens en organisatie

Machineveiligheid gaat verder dan lawaai, hygiëne en ergonomie. Van der Heide bekijkt veiligheid daarom vanuit drie perspectieven: techniek, mens en organisatie. Dat betekent aandacht voor de technische aspecten van machines, het onderhoud, de procedures, arbeidsomstandigheden én de vakbekwaamheid van werknemers.

De Risicobeoordeling in vier stappen

De ‘risicobeoordeling machines’ biedt brede ondersteuning bij de realisatie van een veilige
productieomgeving. Dat doen wij in relatie tot actuele wet- en regelgeving.

  1. Risico-inventarisatie: op basis van werkplek- en documentatieonderzoek brengen we risico’s van machines in beeld. De Arbowet en Europese wetgeving zijn hierbij uitgangspunt.
  2. Risicoweging: samen met de eigenaar wegen we alle geïnventariseerde risico’s. Op basis van de Fine & Kinney-methode.
  3. Advies: op basis van de inventarisatie en weging geven wij concrete adviezen en oplossingen om risico’s te reduceren.
  4. Realisatie: van der Heide vertaalt adviezen naar een plan van aanpak en een bestek. We bieden projectbegeleiding en zorgen voor de oplevering van veilige machines.

Voordelen Risicobeoordeling

  • Voorkom gevaarlijke situaties en ongelukken op de werkvloer.
  • Voldoe als werkgevers aan de actuele Europese wetten, richtlijnen en normen.
  • Maak aantoonbaar dat uw risicobeheersing op orde is.
  • Zorg voor continuïteit van het productieproces en een langere levensduur van machines.

Interessant voor mijn organisatie?

De Risicobeoordeling is interessant voor alle organisaties die gebruik maken van machines. Voorbeelden zijn productiebedrijven, waterschappen, provincies en gemeenten (rioolgemalen, bruggen en sluizen). Maar ook zorginstellingen en mkb-bedrijven die een eigen werkplaats met machines hebben.

Wilt u meer informatie over de veiligheid van uw machines? Maak dan gebruik van onderstaande button of
bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!