Laagspanning

NEN 3140 keuring: NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. De norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Deze norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

NEN 3140 keuring

Volgens NEN 3140 dient elke beheerder van een elektrotechnische installatie een veiligheidsbeleid te voeren waarin de volgende punten minimaal tot uiting komen:

  • Elektrische bedrijfsvoering van de installatie
  • Betrokken medewerkers die aan deze installatie werken
  • Veiligheid die gegarandeerd moet worden voor alle medewerkers en bezoekers van het bedrijf

Arbeidsinspectie

Met een NEN 3140 keuring kunnen we juist deze punten aanpakken en toetsen of ze voldoen aan de de wettelijke eisen, normen en eisen van de Arbeidsinspectie. Daarnaast kan, door een goed beleid met betrekking tot inspectie en onderhoud, de bedrijfszekerheid van de installatie worden verhoogd. Dit draagt bij aan een langere levensduur van de installatie, minder storingsgevoeligheid en minimale storingstijden.

Rapportage laagspanning

De resultaten van een inspectie moeten altijd aantoonbaar zijn. Een vereiste is dat de resultaten schriftelijk worden vastgelegd. Van der Heide Opleidingen & Inspecties heeft hiervoor Rapido ontwikkeld. Rapido staat voor RAportage Inspectie DOcumenten. Rapido is een in eigen beheer ontwikkeld programma dat het totale inspectieproces automatiseert.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!