Veiligheidskundige

Veiligheid geniet van een groeiende aandacht. In de politiek, media maar ook op de werkvloer groeit het belang van veiligheid. Steeds groter wordt er beroep gedaan op veiligheidskundigen. Ons team middelbaar en hoger veiligheidskundigen
(MVK / HVK) geeft advies en ondersteuning op project- of detacheringsbasis op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Dit doen zij in alle sectoren van onze samenleving zijn.

Middelbaar Veiligheidskundigen

 • Inventariseren van risico's
 • Beoordelen van werksituaties, uitvoeren van werkplekonderzoeken
 • Opstellen van Explosie Veiligheids Documenten (EVD's)
 • (Ondersteunen bij het) doorvoeren van maatregelen ter vergroten van de veiligheid
 • Inspecteren van het bedrijfsproces
 • Ontwikkelen / opstellen van veiligheidsplannen en -procedures
 • Adviseren en ondersteunen van het (middel)management over invulling en uitvoering van beleid
 • Instrueren van medewerkers
 • Registeren en onderzoeken vna incidenten en ongevallen

Hoger Veiligheidskundigen

 • Naast het uitvoeren van werkzaamheden van een Middelbaar Veiligheidskundige:
 • Toetsen van Explosie Veiligheids Documenten (EVD's)
 • Uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E's)
 • (Ondersteunen bij) ontwikkelen, opstellen, implementeren en borgen van veiligheidsbeleid, gericht op de wettelijke kaders en normen
 • Signaleren van en informeren over wijzigingen in wet- en regelgeving, normen et cetera
 • (Ondersteunen bij) opzetten Arbozorgsysteem (OHSAS 18001, VCA et cetera)
 • Opstellen jaarplannen en - verslagen
 • Geven van adviezen bij de inrichting van productieruimten en werkplekken
 • Deelname aan VGWM-commissie
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken, -analyse en -rapportage

Wilt u meer informatie over onze veiligheidskundigen en wat zij voor u kunnen betekenen? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar Gerard Drost.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!