Duurzaam en maatschappelijk betrokken

Van der Heide hecht waarde aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen en heeft om die reden een aantal duurzaamheidprincipes opgesteld, welke van toepassing zijn op alle contracten die wij afsluiten.

Ondernemingsprincipes

Met een team van professionals zetten wij ons dagelijks in om de risico’s aan elektrotechnische infrastructuren, gebouwen, (water)bouwkundige constructies of transportleidingen te voorkomen en/of te beperken. Door een jarenlang opgebouwde expertise zijn wij in staat om particulieren, ondernemingen en overheden te ontzorgen. Wij vertalen de wettelijke eisen en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk. Zo leveren we een wezenlijke bijdrage aan een veilige bedrijfsvoering en een duurzame leef –en werkomgeving. Veiligheid en continuïteit staan altijd voorop!

Kinderarbeid

Van der Heide verklaart dat geen enkel door hem geleverd product of dienst aan opdrachtgever tot stand is gekomen door middel van kinderarbeid zoals gedefinieerd in IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) resolutie 138 inzake de minimumleeftijd voor toelating tot arbeid en resolutie 182 betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid.

Levering, verpakking, verzending

Milieubelastende emballage blijft ons eigendom, dient direct na het uitpakken van de goederen worden deze ingenomen en op onze kosten afgevoerd. Indien nodig of door Opdrachtgever alsnog verlangt, zullen onze medewerkers bij het uitpakken gebruik maken van geëigende persoonlijke beschermingsmiddelen.

CO2

Onze bedrijfsactiviteiten zijn beperkt milieubelastend. Het grootste deel van deze belasting wordt veroorzaakt door het rijden van en naar de werkplek en de activiteiten in onze kantoren, voornamelijk in de vorm van CO2 uitstoot. Door te investeren in energiezuinige technologieën, vergroening van ons wagenpark en het stimuleren van onze medewerkers tot zuiniger (weg)gedrag willen we gevolgen van onze activiteiten zo veel mogelijk beperken.


Van der Heide is gecertificeerd: CO2 Prestatieladder Trede 5

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze maatschappelijke betrokkenheid?
Neem gerust contact met ons op via 088 - 63 63 163.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!