terug

Bliksembeveiliging

Een bliksembeveiligingsinstallatie is in principe een lang leven beschoren.
Om de duurzaamheid en werking van een installatie te kunnen garanderen is het wel noodzakelijk om te controleren of invloeden (in- en/of extern) geen afbreuk hebben gedaan aan de kwaliteit van de installatie.

De NEN 1014 / NEN-EN-IEC 62305 beveelt een periodieke inspectie aan. Bij een inspectie wordt een bliksembeveiliging in één van de beveiligingsklassen van de norm ingedeeld. Bij deze indeling wordt niet alleen de kwaliteit van de uitwendige bliksembeveiliging in overweging genomen, maar ook de inwendige bliksembeveiliging.

De metingen worden uitgevoerd met geijkte meetinstrumenten, zoals voorgeschreven in de Regeling Erkende elektrotechnische Installateurs (REI 2008).

Direct aanvragen

Selecteer hieronder het type inspectie dat u wilt aanvragen en klik vervolgens op 'Aanvragen'

1. Type inspectie

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!