Opofferingssysteem

In een opofferingssysteem wordt kathodische bescherming gerealiseerd door opofferingsanoden metallisch te verbinden met het te beschermen metaal. Door de twee verschillende grensvlakpotentialen die ontstaan, zal er ook een stroom gaan lopen, die intredend zijn voor het te beschermen metaal. Aan het grensvlak wordt hiermee de nodige potentiaalverlaging gerealiseerd.

Anode

De opofferingsanoden hebben echter een uittredende stroom naar het elektrolyt. Hier treedt het omgekeerde effect op en de anode zal extra corroderen. De opofferingsanoden is zich aan het opofferen aan het te beschermen metaal. Het voordeel van een opofferingssysteem is dat er geen elektrische aansluiting nodig is. Het is toepasbaar in grond, zoetwater en zoutwater. In brakwater is realisatie van een goed systeem moeilijk.

Schema opofferingssysteem
Schema opofferingssysteem

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!