Kathodische bescherming

Nederland is een waterland. Als geen ander kennen wij de negatieve gevolgen die het vele (zoute) water heeft op metalen: corrosie. Dit fenomeen doet zich onder meer voor bij schepen, leidingen en betonconstructies en uiteraard bij damwanden, installaties en tanks. Kathodische bescherming is in deze gevallen de meest efficiënte manier om corrosievorming te stoppen.

Roest

Roest of corrosie is een chemische reactie waarbij het metaal (ijzer) met zuurstof reageert. Roest resulteert in materiaalverlies en dit tast de mechanische sterkte van een installatie, systeem of object aan. Corrosie kan ook leiden tot lekken in tanks, wanden of leidingen. Roest in gewapend beton zorgt voor betonrot. Wanneer (zout) water in het spel is, verloopt dit proces bovendien nog vele malen sneller.

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming is de enige manier om het corrosieproces onder water volledig te stoppen. In 1824 werd deze elektrochemische methode ontdekt door de Britse scheikundige Sir Humphrey Davy. Na een rondreis door Europe leerde hij hoe je scheepsbuiken (vaak met koper bekleed) kon beschermen met blokken weekijzer. Het minst edele metaal loste op: het koper bleef vrij van corrosie.

Het principe

Bijna tweehonderd jaar later weten we veel meer over de werking van kathodische bescherming. Het principe is om het corrosiepotentiaal van een metalen object te verlagen. Dit kan met een beschermstroom of door gebruik te maken van opofferingsanodes. Het te beschermen metaal wordt in beide gevallen kathodisch gemaakt en is hierdoor niet vatbaar voor roest.

Meer weten over kathodische bescherming. Maak gebruik van onderstaande button of neem direct contact op met één van onze specialisten via 088 - 63 63 163.. 

Neem contact met mij op


 

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!