terug

SCIOS Scope 8 | 9 | 10

Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben is dat vakkennis gekoppeld moet worden aan vaardigheden als het visueel herkennen van afwijkingen, verrichten van metingen en het rapporteren en interpreteren van de bevindingen. Op basis daarvan trekt de inspecteur zijn conclusies.

Dat is niet alleen uit een boekje te leren. Dat moet geoefend worden, geëvalueerd worden, vergeleken worden met de normen en dan…. nog meer oefenen. Onze ervaren trainers begeleiden dit leerproces zodat de inspecteur zijn verantwoordelijke taak optimaal kan uitvoeren.

Practicum

Op alle locaties is een practicum aanwezig waar de vaardigheden getraind kunnen worden.

Maak uw keuze

Selecteer hieronder de opleiding waarvoor u zich in wilt schrijven en de gewenste startdatum

1. Niveau

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!