terug

NEN 3840 Hoogspanning

Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lager kosten en continuiteit van het primaire proces. Veilige elektro-technische bedrijfsvoering kent drie pijlers: een heldere organisatie, veilige installaties en bekwaam personeel. Van der Heide ondersteunt organisaties bij alle aspecten van elektrotechnisch veiligheidsbeleid.

Kennis en vaardigheden

Een voorbeeld is het trainen van technisch personeel. Ons trainingscentrum biedt hoogspanningstrainingen voor mensen die werken met elektrotechnische installaties. We organiseren trainingen voor medewerkers op alle niveaus. Kennis, inzicht en vaardigheden vormen de basis voor veilig werken met hoogspanningsinstallaties.

Practicum NEN 3840

Het trainingscentrum beschikt over een hoogspanningspracticum waarmee cursisten veilig en efficiënt hun vaardigheden kunnen vergroten. Onze ervaren trainers vullen de praktijkoefeningen aan met relevante theorie. Zo leren cursisten om op alle vlakken veilig te 'schakelen'.

Maak uw keuze

Selecteer hieronder de opleiding waarvoor u zich in wilt schrijven en de gewenste startdatum

1. Niveau

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!