terug

EHBE

Bedrijfshulpverleners, EHBO’ers en overige medici zijn veelal niet of onvoldoende op de hoogte van de specifieke risico’s en gevolgen van elektriciteitsongevallen. Andersom zijn medewerkers die aan of in de nabijheid van elektrische installaties werkzaam zijn meestal niet allemaal BHV’er. De cursus Eerste Hulp Bij Elektriciteits-letsel vult op dit punt een leemte in. NEN 3140 stelt overigens dat bij werkzaamheden voldoende mensen aanwezig moeten zijn die eerste hulp kunnen verlenen bij ongevallen met elektriciteit. Tevens dient de bedrijfshulpverlening te zijn ingericht op ongevallen met elektriciteit.

De cursus wordt gegeven in samenwerking met een speciaal getrainde EHBO-kader-instructeur. Bij het lesmateriaal ontvangt u een speciale EHBE-instructieposter.

Maak uw keuze

Selecteer hieronder de opleiding waarvoor u zich in wilt schrijven en de gewenste startdatum

1. Opleiding

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!