Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en werkzaamheden zijn van toepassing de 'Algemene Voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten door Van der Heide' (de AV-Van der Heide-2016 - versie november 2021). De AV-Van der Heide-2016 - versie november 2021, de DNR 2011 en de UAV(TI) 2012 zijn hieronder via de link eenvoudig te raadplegen, te printen en te downloaden. Door u gehanteerde of van toepassing verklaarde algemene (inkoop)voorwaarden wijzen wij hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!