Veiligheidsaarding

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht om de veiligheidsaarding van uw elektrotechnische installaties regelmatig te laten inspecteren. De NEN 1010 geldt hiervoor als norm. Van der Heide voert deze NEN 1010 inspecties uit. Objectief, deskundig en onafhankelijk.

Veiligheid én een langere levensduur

De veiligheidsaarding zorgt voor de veiligheid van uw apparaten en installaties. Een goed functionerende aarding voorkomt onder meer dat gebruikers in contact komen met levensgevaarlijke spanningsstromen. Daarom zijn inspecties zo belangrijk. Daarnaast dragen periodieke inspecties bij aan een langere levensduur van installaties. Ook dat is wat waard.

Van der Heide regelt het

Bent u werkgever? Dan ligt de verantwoordelijkheid voor de inspecties in de eerste plaats bij u. Het vergt de nodige organisatie om in- en overzicht te houden in het inspectieproces, de vereiste keuringstermijnen en bijbehorende documenten. Goed om te weten dat Van der Heide u ontzorgt bij het plannen, uitvoeren en vastleggen van deze inspecties.

Waaruit bestaat de inspectie?

We voeren de inspectie uit conform de NEN 1010. De inspectie bestaat uit metingen en een visuele controle. De inspectie richt zich op de aardingsinstallatie in de (hoofd)verdeelinrichting (hoofdmeterkast) en de installatie in elke eventuele onderverdeelinrichting.

Meting:

 • Onderbrekingen in aard- en hoofdbeschermingsleidingen
 • Aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden
 • Impedantie van de foutstroomketen die door een defect ontstaat

Visuele controle:
Tijdens de visuele controle gaat onze inspecteur na of uw installatie voldoet aan de veiligheidsbepalingen met betrekking tot:

 • De bescherming tegen directe en indirecte aanraking
 • De keuze van aard- en hoofdbeschermingsleidingen en aardrails in verband met de invloeden van de omgeving
 • De keuze van de aard- en hoofdbeschermingsleiding en aardrails en dergelijke in verband met de toelaatbare stroom
 • De aanduidingen van aard- en hoofdbeschermingsleidingen en aardrails en dergelijke
 • De deugdelijkheid van de bevestiging van aard- en hoofdbeschermingsleiding en aardrails en dergelijke
 • De deugdelijkheid van de aansluiting van zichtbare aard- en hoofdbeschermingsleidingen
 • De toestand van de zichtbare aard- en hoofdbeschermingsleidingen
 • De aanwezigheid van de vereiste installatietekeningen en schema’s
 • De toegankelijkheid van onderdelen voor de inspectie

Planning en organisatie

Van der Heide zorgt ervoor dat de opgedragen inspecties plaatsvinden, dit doen wij in een vaste routing, steeds in dezelfde periode. De inspecties voeren we uit op werkdagen tussen 07.30 en 17.00. Als u dat wilt, informeren wij u vooraf over het tijdstip. De toegang tot uw terrein en objecten gebeurt op basis van uw voorwaarden en de geldende veiligheidsbepalingen. Wij gaan er vanuit uw contactpersoon ons hierover informeert en onze inspecteur toegang verschaft. Als u dat wilt, verstrekken we na de inspectie een uitvoeringsbon. Een door de contactpersoon ondertekende kopie wordt dan met de factuur verzonden.

Rapportage en vastleggen gegevens

Wanneer de meetresultaten hiertoe aanleiding geven, geeft onze inspecteur direct na de inspectie een mondelinge rapportage. Verder verstrekken wij een schriftelijke rapportage van de resultaten. Hierin staan de gemeten weerstandswaarden en eventuele constateringen en adviezen voor te nemen maatregelen. U moet inspectieresultaten altijd kunnen overleggen. Alle relevante inspectiegegevens leggen we daarom vast in een computersysteem. Analoog of digitaal: u kunt deze gegevens opvragen op het moment dat u dat nodig heeft. Wel zo makkelijk.

Meetinstrumenten

De metingen worden uitgevoerd met gekalibreerde meetinstrumenten en conform de van toepassing zijnde norm. 

Merk/type:

 • Gossen, type Geohm 2 en Geohm 3
 • ABB, Metrawatt type M5010
 • Amprobe Ultratest, type HT2036
 • Unilap, type 100E
 • Macrotest HT

Wilt u meer informatie over een goede veiligheidsaarding inspectie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!