100 jaar in vogelvlucht

Eind 1918 koopt Pieter Nicolai een pand aan de Voorstraat in Kollum, Noordoost-Friesland. Begin 1919 doet hij een verzoek om op die plek een smederij te starten. Nadat de vergunningen zijn verleend en het pand is verbouwd, opent de smederij op
1 augustus 1919 z’n deuren.

Jarrepomp
Nicolai bouwt als smid en koperslager al snel een flinke klantenkring op onder de boeren in
Kollumerland. Dit is mede te danken aan één van zijn vindingen: de jarrepomp. Door de gierpomp door een paard aan te laten drijven (meestal deed de boer of z’n knecht dit met de hand), maakt hij het leeghalen van de gierput eenvoudiger en minder bewerkelijk.

Pieter Bliksem
Nicolai levert niet alleen landbouwgereedschappen. Hij legt zich ook toe op het beveiligen van boerderijen en schuren tegen de gevolgen van bliksem. Zeker in het buitengebied is onweer voor landbouwers één van de grootste natuurlijke bedreigingen. Met de komst van bliksembeveiliging kunnen ze hun have en goed eindelijk beschermen.

Dit werk neemt in de jaren dertig een vlucht. Zo krijgt Nicolai van het Ministerie van Defensie de opdracht om legerplaats de Harskamp te beveiligen. De directie van de Wieringermeerpolder schakelt hem in voor de bliksembeveiliging van zestig nieuwe boerderijen. En zo wordt Pieter bekend als Pieter Bliksem.

Elektrotechniek
Symen van der Heide is de lokale fietsenmaker van Kollum. Hij heeft een voorliefde voor nieuwe technologie: radio- en elektrotechniek. Tijdens de jaren van de wederopbouw wordt elektriciteit steeds meer gemeengoed in woningen en bedrijven. Naast het repareren van fietsen en brommers start Van der Heide met de aanleg van elektrotechnische installaties.

Van der Heide
Na bijna veertig jaar werken doet Pieter Nicolai zijn bedrijf in 1956 van de hand. Een erfgenaam heeft hij niet. Maar Symen van der Heide ziet wel brood in het bedrijf van zijn dorpsgenoot. De firma Nicolai wordt overgenomen en gaat verder onder de naam Van der Heide. Het bliksembeveiligingswerk gaat mee, net als de klanten van Nicolai.

Dé bliksembeveiliger van Nederland
Symen van der Heide en zijn zoon Tjitse bouwen verder waar Nicolai is gebleven. In de jaren zestig en zeventig groeit Van der Heide uit tot dé bliksembeveiliger van Nederland. Van ziekenhuizen tot industriële sites: tienduizenden gebouwen en objecten worden door Van der Heide beveiligd. En deze installaties worden ook geïnspecteerd en onderhouden.

Eerste KEMA-gecertificeerde bedrijf
Naast de bliksembeveiliging blijft het elektrotechnische werk een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Begin jaren negentig is Van der Heide het eerste KEMA-gecertificeerde bedrijf van Nederland voor het veilig werken aan én met elektrotechnische installaties.

Nieuwe markt
Havens, publieke gebouwen, petrochemische sites, bruggen en sluizen: Van der Heide zorgt voor bedrijfszekerheid en elektrotechnische veiligheid. Ook richt Van der Heide zich in de jaren negentig op het geven van elektrotechnische trainingen. In opleidingscentra in Gorinchem en Drachten worden jaarlijkse duizenden professionals opgeleid om hoog- en laagspanningsinstallaties te onderhouden en te beheren.

Over de grens
Van der Heide groeit. Het bedrijf opent vestigingen in Gelderland, Limburg en Zuid-Holland. En sinds de jaren zeventig is Van der Heide ook volop actief in het buitenland. Rond het millennium volgen de eerste projecten buiten Europa. Tegenwoordig werken ruim tweehonderd collega’s vanuit heel Nederland aan een veilige werk- en leefomgeving.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!