Zorg- en welzijn

De kern van de zorgsector bestaat uit alle aanbieders van zorg gericht op genezing of langdurige verzorging en verpleging. Daarnaast vallen ook jeugdzorg, kinderopvang, internaten (waaronder asielzoekerscentra), sociaal cultureel werk, welzijn ouderen, maatschappelijke opvang en Arbozorg onder de zorg.

20090405 - 34

Juist in deze sector is veiligheid een belangrijk begrip. Het niet goed functioneren van apparatuur in medische ruimten of het niet gecertificeerd werken aan en met een hoogspanningsinstallatie in een ziekenhuis dragen niet bij aan het gevoel van veiligheid. Het bieden van een integrale benadering en een logisch stappenplan leidt tot een effectief veiligheidsbeleid en het scheelt kostbare tijd en middelen.

Wilt u meer weten over onze diensten in de zorg- en welzijn? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!