Particulier

Steeds meer particulieren zijn in het bezit van elektrische apparaten. Het steeds geavandeerder en gevoeliger worden van appartatuur maakt dat risico op schade stijgt. Veel schade is doorgaans gedekt door de inboedel- of opstalverzekering, maar bij oudere apparatuur wordt slechts de dagwaarde uitgekeerd. Een bedrag dat vaak te laag is om nieuwe apparatuur aan te schaffen.

dreamstime_16070220 Bliksemflits

Televisie, dvd, computer, wasmachine, inductiekookplaat en cv-ketel: allemaal uiterst kwetsbaar voor bliksem. Een directe inslag veroorzaakt de grootste vernielingen, maar ook als uw huis niet direct wordt getroffen kan de schade groot zijn. Het elektrisch veld rond de inslag verwoest vaak de apparatuur in meerdere woningen en soms zelf in een hele straat.

Bent u ge´nteresseerd in particuliere beveiliging? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de ľwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continu´teit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!