Overheid

De overheid heeft sinds het begin van de wereldwijde kredietcrisis maatregelen genomen om de economie te stimuleren. Spaargelden zijn veilig gesteld en voor het bedrijfsleven, de bouw en de woningmarkt zijn stimuleringsprogramma's uitgevoerd. Maar de hand ging uiteindelijk toch op de knip en bestedingen werden uitgesteld.

P1010717

Om welvaart en welzijn voor de korte- en lange termijn veilig te stellen is creativiteit en sociale innovatie nodig. Dit heeft bij ons geresulteerd in betere kwalitatieve oplossingen voor overheden, zoals Provincie, Gemeente en Rijkswaterstaat, op het gebied van veiligheid, (financiële) risico's en spreiding van investeringen.

Wilt u meer weten over de diensten voor de overheid? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!