Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Van der Heide. 

Als je gebruik maakt van de Van der Heide website en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Van der Heide kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen of we cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je inschrijft voor een training, een offerte aanvraag doet, informatie wenst of verzoek om contact met je op te nemen. 

Cookies

Van der Heide plaatst geen cookies op je computer om je internet gedrag te volgen.

Hoe komen we aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de van der Heide website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Invullen van formulieren
  • Aanvragen van inspecties
  • Inschrijven voor een cursus of training
  • Aanmelden voor een workshop
  • Verzoek om contact

Van der Heide bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde onze website te optimaliseren
  • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt
  • Het opbouwen van een contacthistorie
  • Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht

Sollicitaties

Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn. Na dit jaar worden de gegevens verwijderd.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Van der Heide streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt van der Heide jouw gegevens?

Van der Heide gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die van der Heide over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij van der Heide. Je kunt op basis van de uitkomsten van der Heide verzoeken om je gegevens aan te passen of te verwijderen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat, worden beheerd door van der Heide. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via onze contactpagina of bellen met 088 - 63 63 163.

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via onze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement

Van der Heide behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. Klik hier voor een Engelstalige versie van dit Privacy Statement.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!