Abonnement toolbox veilig werken

Hoe ga je om met werken op hoogte? Goede arbeidshygiene of gevaarlijke stoffen? En hoe gebruik je elektrisch handgereedschap veilig? Onderwerpen van gesprek tijdens de Toolbox Veilig Werken. Niet alleen een VCA gecertificeerd bedrijf heeft de verplichting om medewerkers te informeren over de veiligheidsaspecten die gelden binnen een organisatie (en daarbuiten), ook niet VCA gecerificeerde organisaties hebben hierin een verplichting vanuit de Arbowet. Maar hoe regel je dat helder en efficient? 

Abonnement

Van der Heide ondersteunt organisaties en overheden sinds kort met online toolboxen. U voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving en uw medewerkers kunnen op een leuke én interactieve manier deelnemen aan de eens zo saaie 'verplichting' van een toolbox. Met een simpele inlog tot onze e-learning omgeving, wordt plaats en tijd onafhankelijk, het veiligheidsbewustzijn van medewerkers getoetst. 

Toolbox 0 - 15 medewerkers 16 - 30 medewerkers 31 - 60 medewerkers > 60 medewerkers
4 per jaar (VCA*) 500,- euro 750,- euro 1.000,- euro op aanvraag
10 per jaar (VCA**) 1.000,- euro 1.500,- euro 2.000,- euro op aanvraag

Toolbox onderwerpen

We hebben een breed scala aan toolbox onderwerpen beschikbaar. Van LMRA, veiligheidssignalering en gehoorbescherming tot gevaar, risico, onveilige handeling en situatie en ongevallenpiramide. En is er een specifiek onderwerp die we nog niet aanbieden, dan zijn we graag bereid om samen met u een nieuwe online toolbox te ontwikkelen.

Door onderstaand formulier in te vullen, kunt u direct een abonnement regelen. Heeft u toch nog vragen of wilt u meer informatie over de online leermethodes voor een toolbox? Neem dan contact op met Arno Niehof via 088 - 63 63 163.

Gegevens contactpersoon

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!