Nieuws

Alle hens aan dak!

Alle hens aan dak!

Gepubliceerd op 1 maart 2021

Van der Heide is deze maand toegetreden tot een selecte groep organisaties met een SCIOS 12-certificering. Dit betekent dat wij vanaf nu zonnestroominstallaties volgens dit kwaliteitssysteem mogen ins... Lees meer...

Tien jaar onder hoge spanning!

Tien jaar onder hoge spanning!

Gepubliceerd op 2 februari 2021

Trainen onder hoogspanning…? Dat klinkt link. Toch is dit in ons centrum Hoogspanning in Gorinchem al tien jaar lang dagelijkse kost. In al die jaren hebben meer dan tweeduizend cursisten hier ... Lees meer...

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!