Kernwaarden

Waarden en normen zijn belangrijk, zij geven richting aan ons bestaan en onze organisatie. Ze beïnvloeden ons doen en laten, ons zelfbeeld en zelfvertrouwen en onze relatie(s) met anderen. Vaak zijn we ons nauwelijks bewust dat we waarden en normen hanteren. Om grip te krijgen op ons eigen gedrag en dat van anderen (bijvoorbeeld collega’s, klanten), is het belangrijk dat iedereen weet welke waarden en normen we gebruiken en hoe we die gebruiken.

Met ruim tweehonderd mensen werken we bij van der Heide. Hoewel we bij hetzelfde bedrijf werken, zijn we allemaal verschillend. Toch merk je snel genoeg wanneer je werkt met iemand van van der Heide. Want onze vijf waarden maken ons bijzonder!

Echt
We zijn eerlijk: onderling en tegen klanten. Collega en klant mag rekenen op een eerlijk en haalbaar advies. En loopt het anders dan gepland? Dan geven wij openheid van zaken. We durven feedback te geven én te krijgen.

(In)beweging
De wereld is continu in verandering. Wij veranderen mee. Dit doen we door nieuwsgierig te zijn, te luisteren naar wat klanten willen en door te blijven ontwikkelen.

Inspiratie
Het is inspirerend om bij én met van der Heide te werken. Omdat wij denken in mogelijkheden. Met elkaar en met klanten. Zo komen we tot nieuwe ideeën en ontdekken nieuwe oplossingen.

Durf
Wanneer we een kans zien dan pakken we hem ook. We hebben de durf om te experimenteren, om het anders te doen dan ander. Uiteraard nemen we hiervoor onze verantwoordelijkheid.

Samenwerken
Bij van der Heide werken we graag samen om tot de beste oplossingen te komen. We gebruiken elkaars kennis en krachten en dagen elkaar hierin uit. Als collega's onderling, maar ook samen met klanten en samenwerkingspartners.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!