NEN 3840

De NEN 3840 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties voor hoogspanning. Doel: brand, storingen, elektrocutiegevaar en letsel door elektromagnetische velden voorkomen. Van der Heide biedt diverse inspectiediensten en opleidingen gebaseerd op de NEN 3840.

NEN 3840

De NEN 3840 is van toepassing op alle bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of bij elektrische installaties met een spanningsniveau groter dan 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning. De norm geldt ook voor installaties die in praktijk vaak worden aangeduid met ‘middenspanning’.

Veilige omgeving

De norm stelt onder meer eisen aan onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties. Volgens de NEN 3840 moet elke beheerder van een elektrotechnische installatie of machine beleid voeren waarin veiligheid op verschillende punten tot uiting komt:

  • elektrische bedrijfsvoering van de installatie,
  • betrokken medewerkers die aan deze installatie werken,
  • alle medewerkers en bezoekers van het bedrijf.

Opleiding en certificering

Van der Heide biedt de volgende mogelijkheden rondom de NEN 3840:

  • medewerkers veilig leren schakelen,
  • combinatie van hoog- en laagspanningsopleidingen,
  • Stipel certificering.

Meer weten over NEN 3840? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!