Adviseren

Je moet het maar weten...

Nog te vaak blijkt dat veel organisaties geen duidelijk in- en overzicht hebben wat betreft de wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan. Het bieden van kwalitatieve oplossingen die betrekking hebben op de zorg voor veiligheid, duurzaamheid (in de vorm van levensduur), productiviteit en rendement nemen wij in beheer. Dit betekent dat wij advies en ondersteuning geven over continu´teit en veiligheid van het primaire proces bij opdrachtgevers.

foto3

We houden intern toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving, het werken volgens normen en/of de regels die een organisatie zelf heeft opgesteld. Daarnaast inventariseren we risico's, mogelijke schade en andere niet noodzakelijke kosten die kunnen ontstaan door ongewenste gebeurtenissen.

Meer weten over veiligheid? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de ľwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continu´teit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!