VIER

Eén op de vier bedrijfsbranden wordt veroorzaakt door kortsluiting in elektrische installaties. Om deze incidenten te voorkomen, ontwikkelde iKeur met het Verbond van Verzekeraars VIER. Een slimme inspectiemethode om risico’s aan elektrotechnische installaties te verkleinen. Van der Heide voert deze VIER-inspecties uit.

Een bedrijfsbrand heeft grote gevolgen voor uw organisatie. Gelukkig is brand door kortsluiting in elektrische installaties goed te voorkomen. Onder meer door inspecties en periodiek onderhoud. VIER is een inspectiemethode om risico’s én onderhoudskosten tot een minimum te beperken. Veel verzekeraars vragen om een VIER-inspectie.

Voordelen van de VIER-methode:

  • Verkleint elektrotechnische risico’s op het gebied van brand- en aanrakingsgevaar en bedrijfscontinuïteit
  • Een vast format voor inspectie en rapportage en voor vakbekwame inspecteurs
  • Goede communicatie tussen verzekerde, installateur en verzekeraar
IMGP1604

Zo werkt een VIER-inspectie

Eén van onze speciaal opgeleide inspecteurs geeft een onderbouwd oordeel over de staat van de elektrische installaties en de manier waarop er met de installaties wordt omgegaan. Thermografisch onderzoek is standaard onderdeel van de inspectie. Het eindrapport geeft een beoordeling van de installatie en een helderde opsomming van de afwijkingen en herstelmogelijkheden.

Van der Heide: VIER-erkende monteurs

Een inspectie volgens de VIER-methode vraagt om vakbekwame E-inspecteurs. Daarom is er een speciale cursus ontwikkeld. Deze cursus wordt gegeven door iKeur en vormt de basis voor de VIER-erkenning. Van der Heide is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze cursus. Tien van onze inspecteurs zijn VIER-erkend.

Tijd voor een VIER-inspectie? Regel het via onze webshop of maak gebruik van ons contactformulier. Ook kunt u direct contact opnemen via 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!