Vakbekwaamheid

Mens

Vakbekwaamheid van mensen zit in kennis en vaardigheden en een juiste werkhouding. Veel organisaties willen een veilige bedrijfsvoering. Maar hoe brengt u dit in de praktijk, gezien de complexe en veranderende veiligheidsnormen en de vele soorten opleidingen? En vooral: hoe borg je dit?

Medewerkers die deelnemen aan een klassikale training zijn vaak een of meerdere dagen niet inzetbaar voor de organisatie. Op die momenten zullen zij moeten worden vervangen in het operationele proces van een Technische Dienst of Productieafdeling. De directe kosten voor de training zijn maar een fractie van de totale kosten. De indirecte kosten, bestaande uit onder andere het omzet/productieverlies en de kosten voor de dubbele inzet van medewerkers zijn een veelvoud daarvan. Door de slimme inzet van E-learning kunnen die indirecte kosten flink verlaagd worden. E-learning kan bijvoorbeeld worden ingezet tijdens vakantieperioden, productiestops, verloren uren, stilstandmomenten en dergelijke.

20071010 - 26

Organisatie

Een veilige werkomgeving is van levensbelang voor mens en bedrijf. Het levert veel op: geen (of minder) ongelukken, continu´teit van het primaire proces en minder kosten. Veilige elektrotechnische bedrijfsvoering kent drie belangrijke pijlers: medewerker, organisatie en installatie. Hoe kun je met deze pijlers nu daadwerkelijk veiligheid op de werkvloer realiseren? Wat is daar voor nodig en hoe ontstaat de juiste samenhang?

Veel bedrijven worstelen met deze vragen. Het bieden van een integrale aanpak voor veiligheid op de werkvloer. Wij ondersteunen bedrijven en hun installatieverantwoordelijke bij het hele proces: van ambitie tot realisatie, zo wordt veiligheid een feit.

Installatie

De technische omgeving moet voldoen aan geldende veiligheidsvoorschriften. Praktijkgerichte inspecteurs toetsen uw technische installaties. Hun bevindingen worden geregistreerd in een speciaal door ons ontwikkeld rapportage programma Rapido. De rapportage is zowel analoog als digitaal beschikbaar.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de ľwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continu´teit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!