SCIOS Scope 10

Veel verzekeraars stimuleren inspecties van elektrische installaties. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat één op de drie branden wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie. Door te kiezen voor de inspectie SCIOS Scope 10 beperkt u risico's en voldoet u aan de minimale eisen die door verzekeraars worden gesteld aan deze inspectievorm.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!