SCIOS of Stipel

Ontwikkelingen binnen de elektrotechniek gaan razendsnel. Hebben uw mensen nog wel de actuele kennis en vaardigheden in huis? Een persoonscertificaat of diploma biedt duidelijkheid. Intern, maar ook voor uw klanten. Van der Heide biedt diverse trainingen en opleidingen voor het behalen van een persoonscertificaat en/of diploma.

Kennis en vaardigheden van werknemers zijn cruciaal om onderscheidend en succesvol te zijn binnen de elektrotechniek. Nieuwe normen en dynamische wet- en regelgeving zorgen ervoor dat eisen aan bedrijven en medewerkers continu veranderen. Met een SCIOS diploma of Stipel persoonscertificaat voldoen medewerkers aan de kennis van de huidige stand der techniek.

Actuele kennis en vaardigheden

Persoonscertificering biedt alle partijen duidelijkheid over actuele kennis en vaardigheden van de betrokken personen. De houder van een persoonscertificaat kan aantonen dat hij de ontwikkelingen binnen een bepaald vakgebied heeft bijgehouden. Kennis en kunde die wordt getoetst door onafhankelijke instanties.

Toegevoegde waarde

  • Kwaliteitsverhoging en -bewaking van uw dienstverlening
  • Bevordering van veiligheid en reductie van faalkosten
  • Een gefundeerde toekenning van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Verhoging van het rendement van opleidingen
  • Een onderscheidende concurrentiepositie
  • Erkenning van de door uw medewerkers verworven kennis en kunde
  • Betere (interne) ontwikkelings- en carričremogelijkheden

Persoonscertificaat of diploma

Naast een uitgebreid cursusaanbod dat is afgestemd op de vakbekwaamheidseisen van Stichting Persoonscertificering Energietechniek (STIPEL) bieden wij cursussen die afgestemd zijn op de kennis- en bekwaamheidseisen (KBE) van SCIOS. Het SCIOS diploma moet niet verward worden met SCIOS bedrijfscertificering.

Voor meer informatie neemt u contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via 088 - 63 63 163 of schrijft u zich in voor een opleiding.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!