CO2 Prestatieladder

Bij van der Heide leveren we elke dag een bijdrage om Nederland een stukje veiliger te maken. Daarbij proberen we ook elke dag onze CO2-uitstoot te verminderen. Met het sluiten van het Klimaatakkoord is het maken van duurzame impact niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving én in onze bedrijfsvoering.​ Als instrument voor inventarisatie en certificering gebruiken wij de CO2-prestatieladder van de stichting SKAO. Zo dragen we samen actief bij aan een leefomgeving die zowel voor de huidige en ook toekomstige generaties op een veilige en duurzame manier gewaarborgd is. 

Als marktleider op diverse vakgebieden vinden we het belangrijk om ook op het thema "Duurzaamheid & Maatschappelijk betrokken" koploper te zijn. Van der Heide is als eerste - en tot nu toe enige - in haar vakgebied gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder Trede 5. Door hier aantoonbaar echt werk van te maken is van der Heide een bedrijf waar mensen graag voor en bedrijven graag mee willen werken.

Logo_Co2-prestatieladder

Duurzame leefomgeving creëren

Van der Heide is marktleider in haar vakgebied en een toonaangevende partner bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving op het gebied van (elektro)technische veiligheid. Duurzaamheid is voor ons een continu proces waarbij wij voor ons zelf en onze omgeving de lat steeds een stukje hoger leggen. Ons QHSE-systeem vormt hiervoor het vertrekpunt en ondersteunt het proces om een duurzame leefomgeving te creëren.

Documenten en downloads

Emissie Inventarisatie 2019
Emissie inventarisatie 2020
Emissie inventarisatie 2021 1e half jaar
Emissie inventarisatie 2021
Emissie inventarisatie 2022 1e half jaar
Emissie inventarisatie 2022
Energiemanagementplan 2021-2025
CO2 Bewust certificaat niveau 5 2022-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder en onze reductie doelstellingen?
Neem dan contact op met Gerard Drost via 088 - 63 63 163.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!