Persoonscertificering

Ontwikkelingen binnen de elektrotechniek gaan razendsnel. Hebben uw mensen nog wel de actuele kennis en vaardigheden in huis? Persoonscertificering biedt duidelijkheid. Intern, maar ook voor uw klanten. Van der Heide biedt diverse cursussen en opleidingen voor het behalen van persoonscertificaten.

Persoonscertificaat

Kennis en vaardigheden van werknemers zijn cruciaal om onderscheidend en succesvol te zijn binnen de elektrotechniek. Nieuwe normen en dynamische wet- en regelgeving zorgen ervoor dat eisen aan bedrijven en medewerkers continu veranderen. Een vakdiploma zegt weinig over de kennis van de huidige stand der techniek van medewerkers. Een persoonscertificaat des te meer.

Persoonscertificering?

Persoonscertificering biedt alle partijen duidelijkheid over actuele kennis en vaardigheden van de betrokken personen. De houder van een persoonscertificaat kan aantonen dat hij de ontwikkelingen binnen een bepaald vakgebied heeft bijgehouden. Kennis en kunde die wordt getoetst door onafhankelijke instanties.

Toegevoegde waarde persoonscertificaat

  • Kwaliteitsverhoging en -bewaking van uw dienstverlening
  • Bevordering van veiligheid en reductie van faalkosten
  • Een gefundeerde toekenning van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Verhoging van het rendement van opleidingen
  • Een onderscheidende concurrentiepositie
  • Erkenning van de door uw medewerkers verworven kennis en kunde
  • Betere (interne) ontwikkelings- en carričremogelijkheden

Stipel

Van der Heide biedt een uitgebreid cursusaanbod dat is afgestemd op de vakbekwaamheidseisen van Stichting Persoonscertificering Energietechniek (STIPEL).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene Hoen of Edward Jorritsma via 088 - 63 63 111.

Stipel examens

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!