terug

ATEX

ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles. De richtlijn komt vanuit de Europese wetgeving en is van toepassing op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Het gaat hierbij om ontploffingsgevaar van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof met lucht.

ATEX richtlijn

Werkt uw bedrijf met brand- of explosiegevaarlijke stoffen, dampen of gassen? Dan is de kans groot dat u onder de Europese ATEX 153-Richtlijn valt. Deze Richtlijn vraagt van u als werkgever dat u uw werknemers een veilige werkplek kunt aanbieden. Het herkennen en bewaken van explosierisico’s is één van de verplichtingen die u hierbij heeft, het opleiden van uw medewerkers maakt daar een belangrijk deel van uit.

Wij bieden een pakket ATEX trainingen aan, te geven op uw locatie of in één van onze opleidingscentra in Nederland. De leerdoelen in de trainingen zijn afgestemd op de internationale standaard IECEx05.

Ook in het Engels

Een aantal modules, waaronder de 000 en 001, kunnen ook in het Engels worden gegeven. Deze trainingen kunnen desgewenst op een internationale locatie plaats vinden. Voor meer informatie en prijzen kunt u contact opnemen met één van onze commerciële medewerkers via 088 - 63 63 163 of per e-mail.

Maak uw keuze

Selecteer hieronder de opleiding waarvoor u zich in wilt schrijven en de gewenste startdatum

1. Niveau

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!