terug

Hoog- en laagspanning dienstverleners TenneT TSO

Hoog- en Laagspanning binnen het domein LNB (110 kV tot 380 kV)

TenneT onderhoudt en beheert het landelijke hoogspanningsnet van 110 kilovolt (kV) en hoger.
TenneT werkt veel samen met Serviceproviders, een Service Provider is een partij die in opdracht van TenneT werkzaamheden verricht. Al het personeel van Service Providers dat aan de elektriciteitsvoorziening van TenneT werkt, heeft een TenneT-aanwijzing nodig voor hoogspanning en laagspanning. De werkgever of leidinggevende van deze Service Providers vraagt de aanwijzing aan bij TenneT.

Om een aanwijzing te verkrijgen, is een bepaalde kennis en kunde vereist. Deze vakbekwaamheid wordt getoetst op basis van Stipel eindtermen. Zowel voor hoogspanning als voor laagspanning gelden de Stipel-PCE certificatieschema's (BEI BHS en BEI BLS), voor de aanwijzingen THP, VOP, VP, AVP, WV, BD, OIV, IV van het werkdomein LNB.

Kaderdocument Elektrische Bedrijfsvoering (KEB)

Naast het voldoen aan de algemene Stipel eindtermen, wenst TenneT haar medewerkers en dienstverleners nog te toetsen op een aantal TenneT-specifieke eindtermen. De eindtermen zijn gebaseerd op het Kaderdocument Elektrische Bedrijfsvoering (KEB).

Offshore Electrical Safety Standard (OESS)

Voor offshore werkzaamheden heeft TenneT TSO B.V. de offshore electrical safety standard high voltage (OESS) uitgegeven.
De OESS is een bedrijfsspecifieke uitwerking op basis van de Nederlandse norm NEN 3840 'Bedrijfsvoering elektrische installaties - Hoogspanning' en de NEN 3140 'Bedrijfsvoering elektrische installaties - Laagspanning'. De OESS is dan ook geen separaat document, maar moet samen met de NEN 3140 en NEN 3840 worden gelezen.

Voor uitgebreide informatie betreffende de aanwijzing of de examinering voor TenneT dienstverleners, kunt u contact opnemen met Marcus van der Veer (0511 - 458 249) of Thealize Roorda (06 - 53 74 03 39).

Maak uw keuze

Selecteer hieronder de opleiding waarvoor u zich in wilt schrijven en de gewenste startdatum

1. Niveau

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!