terug

Hoog- en laagspanning

Een groeiend aantal elektrotechnische medewerkers hebben met zowel laag- alsook hoogspanning te maken. Bij nieuwbouw dringt de hoogspanningsinstallatie dieper het gebouw in en steeds meer wordt de installatieverantwoordelijke er op gewezen dat hij ook verantwoordelijk is voor de hoogspanningsinstallatie op het terrein. Dat maakt dat het elektrotechnisch personeel breder moet worden opgeleid. Dat kan op zeer effectieve wijze plaatsvinden door de training hoog en laagspanning in één training te doen. Voor deze training is een kleinere doorlooptijd benodigd dan het afzonderlijk doorlopen van de hoogspanningstraining en laagspanningstraining.

Ook het examen t.b.v. de certificering is een laag- en hoogspanningsexamen. Dus maar één keer examen doen. Zeer geschikt voor de vakbekwaam persoon of de installatie- werkverantwoordelijke die beide disciplines moet combineren.

Maak uw keuze

Selecteer hieronder de opleiding waarvoor u zich in wilt schrijven en de gewenste startdatum

1. Niveau

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!