terug

NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60204-1

Klinkt erg saai: regeltjes uit het hoofd leren van de NEN 1010. Maar het is verre van dat! Wat is nu de gedachte achter die bepalingen, waarom moet het op die manier, wat zit er achter?

Veilig

Of de elektrische installaties zich nu in ziekenhuizen, industrie of utiliteitsgebouwen bevinden, ze zullen veilig moeten zijn. Daarom wordt in deze trainingen veel aandacht besteed aan de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de bepalingen.

Het resultaat

De voorschriften beginnen te leven, worden praktisch en toepasbaar. Het gaat niet meer om de regel maar om de oplossing die tot veiligheid leidt. In deze trainingen wordt veel met casu´stiek gewerkt, waardoor de trainingen voor zowel de engineer alsook de monteur een aanrader is.

Maak uw keuze

Selecteer hieronder de opleiding waarvoor u zich in wilt schrijven en de gewenste startdatum

1. Niveau

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de ľwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continu´teit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!