terug

Thermografie

Thermografie is een ‘hot item’ in de elektrotechniek. Door een infrarood meting wordt warmte in beeld gebracht en worden hotspots opgespoord. Thermografie is een belangrijk hulpmiddel bij het streven naar betere (brand)veiligheid en bij het voorkomen van storingen.

Verzekeraars

Veel schadeverzekeraars geven aan verzekerden het “dringende” advies om, in het kader van brandpreventie, thermografisch onderzoek uit te laten voeren.

Door middel van deze praktische cursus zijn de deelnemers in staat om met behulp van de thermografische camera onzichtbare thermische problemen toch zichtbaar te maken en correct te interpreteren.

Maak uw keuze

Selecteer hieronder de opleiding waarvoor u zich in wilt schrijven en de gewenste startdatum

1. Niveau

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!