Blog - Weg met dat wollige visiestuk... het kan ook anders!

6 December 2018

Hoe breng je jouw bedrijfsvisie over op medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat een visie tot leven komt? Het is een vraag waarmee ik, en ik denk vele leidinggevenden met mij, worstel. Het middenmanagement krijg je vaak nog wel mee, maar dan...

Ik weet uit ervaring dat veel werknemers zo’n visie als een ver-van-mijn-bed- show ervaren. Ik kan ze hierin geen ongelijk geven. Een visie is een top-down show bij uitstek. Het komt maar al te vaak voor dat werknemers niet betrokken worden om iets met die visie te doen. Een valkuil die ik herken. Ik kan heel enthousiast iets roepen, ergens in geloven en hiermee aan de slag gaan. Maar voor ik het weet loop ik ver voor de troepen uit. Wanneer ik omkijk, zie ik dat er niemand achter me aan komt. Dat is niet de bedoeling.

Het belang van visie

Moet je überhaupt nog visies maken in een tijd waarin veranderingen over elkaar heen buitelen? Ik vind van wel. Iedere onderneming heeft richting nodig, focus. Je moet vooruitkijken om op tijd te kunnen anticiperen. Het zit hem vooral in de manier waarop je zo’n visie vertaalt naar medewerkers. Collega’s willen meegenomen worden: wat betekent een visie voor mij, wat kan ik ermee en wat is dan mijn rol? Een wollig visiestuk vanuit managementperspectief helpt daar niet bij.

Het afgelopen jaar zijn we bij van der Heide bezig geweest met een visie voor 2020. Ons managementteam heeft ervoor gekozen het anders te doen. Uiteraard hebben we een visie op papier gezet waarin we ontwikkelingen en uitdagingen schetsen. Natuurlijk hebben we omschreven wat we als bedrijf nodig hebben om hierop een antwoord te vinden. Maar we willen medewerkers vooral ruimte geven om binnen die kaders zelf hun invulling te geven.

voorkant jaarplan

Reisjournaal

Dat wollige visieverhaal hebben we overboord gegooid. In plaats daarvan hebben we voor iedere collega een persoonlijk reisjournaal gemaakt. Een boekje dat werknemers meeneemt naar 2020. Hierin staan onze ideeën en ambities, maar we laten medewerkers ook zelf nadenken aan de hand van vragen, lijstjes en voorbeelden. Wat betekenen onze kernwaarden voor jou? En als wij roepen dat onze organisatie zich moet ontwikkelen, wat is jouw idee daarbij? Welke opleiding zou jij graag nog eens willen doen..?

Dit boekje is niet vrijblijvend. We behandelen het bijvoorbeeld in beoordeling- en functioneringsgesprekken. Hoe denk jij over vernieuwend zijn? Welke ideeën heb jij hierover en hoe breng jij het in de praktijk? We hebben sessies met teammanagers gehad om één lijn te krijgen in hoe we dit reisjournaal gaan inzetten. Zo blijft visie de komende jaren onderwerp van gesprek en loopt het als een rode draad door de organisatie.

Resultaat

Bereik je er iedereen mee? Nee, niet helemaal. Er zijn altijd mensen die er niets mee hebben. Maar, meer dan de helft van de collega’s gebruikt het reisjournaal en denkt en doet actief mee. Dat is pure winst. En het heeft resultaat. Een mooi voorbeeld. Twee collega’s kwamen aan de hand van de visie bij mij langs met het idee om iets aan het personeelstekort in de montage op de afdeling Bliksembeveiliging te doen.

‘….Waarom gaan we niet eens langs bij het UWV? Daar hebben ze ongetwijfeld mensen die technisch werk zoeken, maar die niet meteen in beeld komen.’ Zo kwamen ze bij een 30-jarige dame uit die interesse had in een technisch beroep. Ze liep een maand mee, vond het werk fantastisch. Er was één maar. Sommige werkzaamheden waren te zwaar. Om bijvoorbeeld aardingen te slaan heb je spierballen nodig. En deze dame is licht van stuk.

Vernieuwend zijn

Onze mannen kwamen vervolgens met het idee om het werk voor haar lichter te maken. Dit leidde tot een verbeterd werkproces. Dit zorgde er niet alleen voor dat we deze enthousiaste dame als collega konden aannemen, ook andere collega’s profiteren inmiddels van deze vernieuwing.

Het laatste idee van de mannen, kregen ze er overigens niet door. Hun nieuwe collega is de allereerste vrouw ooit in de montage bij Bliksembeveiliging. Daarom opperden ze het idee om haar een roze van der Heide-bus te geven. Dat plan hebben we (voorlopig) in de ijskast gezet… Bij van der Heide zijn én blijven we blauw!

MT-14

Tanja Lendzion is directeur bij van der Heide. Zij ziet het als haar persoonlijke missie om samen met haar managementteam een vernieuwende en klantgerichte organisatie te realiseren. De driehoek 'techniek, mens en commercie' is haar uitgangspunt om continue meerwaarde te kunnen bieden aan alle stakeholders.

Reactie sturen

« Naar het archief

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!