Roestpreventie Havenbedrijf Rotterdam

7 Oktober 2020

Van der Heide werkt in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam aan de beveiliging van de kades van het HES Hartel Tank Terminal. Deze terminal ligt op de Maasvlakte. Ruurd Dijkstra, projectleider, legt uit wat we doen.

Hes Hartel Tank Terminal

Op het terrein van 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. Aan de kade met zes ligplaatsen kunnen zeeschepen. In de Hudsonhaven komen negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart. De terminal voldoet aan de laatste stand der techniek op gebied van vergunningseisen, milieu en veiligheid. 

Onder het wateroppervlak

Ruurd Dijkstra is projectleider kathodische bescherming. Sinds vorig jaar is hij geregeld te vinden in de Rotterdamse Mississippi-haven. Hier wordt gewerkt aan de bouw van de Hartel Tank Terminal. De tientallen hagelwitte opslagtanks die in aanbouw zijn, springen natuurlijk in het oog. Ruurd: ‘maar onder het wateroppervlak wordt net zo goed iets bijzonders aangelegd.’ 

Meer weten over ons werk bij de Hes Hartel Tank Terminal? Lees ook het artikel in LEKS.

« Naar het archief

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!