Blog - Over bliksem raak je nooit uitgeleerd

12 Januari 2019

Onze bliksemexpert Johan Hofland deed tijdens het International Congres on Lightning Protection in het Poolse Rzeszow nieuwe inzichten op over bliksem en bliksembeveiliging. Onder meer over hoe we festivalbezoekers beter kunnen beschermen tegen levensgevaarlijke stapspanningen na een blikseminslag. Nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen op bliksemgebied? Lees dan nu Johans vakblog: 'Over bliksem raak je nooit uitgeleerd'

Over bliksem en bliksembeveiliging raak je dus nooit uitgeleerd. Het International Congres on Lightning Protection bewijst dit iedere keer opnieuw. Het congres wordt al sinds 1951 om de twee jaar georganiseerd. En onder bliksemexperts is dit nog altijd hét congres om de nieuwste wetenschappelijke inzichten op te doen. Ook voor de 34ste editie kwamen 240 wetenschappers en experts uit 41 landen naar het Poolse Rzeszow om weer iets nieuws te leren over de wondere wereld van bliksem.

Bliksemtheorie en onderzoek

Ook tijdens dit congres viel er ontzettend veel te ontdekken. Over een periode van vijf dagen werden bijna tweehonderd papers gepresenteerd. Uiteraard ging het in veel gevallen om zeer theoretische presentaties waarmee je in de praktijk niet meteen iets kunt. Maar er waren er ook die nieuwe inzichten boden in de manier waarop wij onze leefomgeving nog beter kunnen beschermen tegen de gevolgen van bliksem

Bliksembeveiliging festivals

Bliksembeveiliging op festivals was één van de thema’s die werd belicht. Erg actueel, zeker nu in Nederland steeds meer festivalorganisaties de meerwaarde zien van goede maatregelen tegen de gevolgen van blikseminslag. Maatregelen die nodig zijn aangezien het in ons land niet alleen vaker en heftiger onweert, maar ook omdat het aantal evenementen in de buitenlucht fors toeneemt.

BOSPOP

Stap- en aanraakspanning

Eén van die presentaties ging over stapspanningen. Eén van de aspecten van goede festivalbeveiliging. Wanneer bliksem inslaat op een podium, lichtmast of hekwerk kunnen er in een zone rondom levensgevaarlijke spanningen ontstaan. Daarom bakenen we rondom deze objecten een safe-area af zodat mensen geen risico’s lopen. Maar in hoeverre is die afstand die we aanhouden écht veilig?

Vier Duitse bliksemslachtoffers

Die vraag staat in Duitsland volop in de aandacht nadat in 2014 vier vrouwen omkwamen door een blikseminslag. De vrouwen schuilden in een hutje op de golfbaan tegen een overtrekkende onweersbui. De bliksem sloeg in op een boom naast de schuilhut. Hierdoor ontstond een spanningstrechter die voor grote potentaalverschillen in de bodem zorgde. Een bliksemstroom trof de vrouwen die hierdoor kwamen te overlijden.

Nieuwe rekenmodellen

Sindsdien wordt er meer onderzoek naar stapspanning gedaan. De resultaten hiervan werden op de ICLP gepresenteerd. Zo zijn verschillende aardingsconfiguraties en beschermingsmaatregelen vertaald naar een rekenmodel. Hamvraag: hoe kom je tot een safe-area waarin stapspanningen aantoonbaar binnen de grenswaardes blijven? Kennis die we meteen toe kunnen passen in onze concepten voor bliksembeveiliging. Maar ook naar de normen voor bliksembeveiliging die vaak nog weinig over stapspanning zeggen.

Windmolens, highspeedcamera’s en stroomverdeling

Uiteraard viel er in Polen meer te leren. Ik denk dan aan een onderzoek naar de gevolgen van blikseminslag bij windmolens waarvan de bladen stil staan óf roteren. Het resultaat van dit onderzoek kan de keuze beïnvloeden om windmolenparken wel of niet stop te zetten bij blikseminslag door het Van der Heide bliksemdetectiesysteem. Verder sprak een onderzoek met behulp van highspeed-camera’s naar het ontstaansproces van een bliksemontlading tot de verbeelding. Net als een onderzoek naar bliksemstroomverdeling in een gebouw dat voorzien is van een bliksembeveiligingssysteem.

Al deze kennis nemen we als bliksemexperts maar al te graag mee. Om bliksem en de effecten ervan nog beter te begrijpen, om ons werk nog beter uit te kunnen voeren. En om Nederland hiermee weer een klein beetje veiliger te maken.

20120107 - 122

Bij van der Heide willen we onze wereld elke dag een beetje veiliger maken. Het opdoen van nieuwe kennis over bliksem hoort hierbij. Kennis die we gebruiken om de juiste maatregelen te adviseren, te ontwerpen en te beoordelen. En om bij te dragen aan de nationale en internationale normcommissies waaraan wij actief deelnemen. In de van der Heide vakblogs vertellen onze experts over de nieuwste ontwikkelingen en trends in hun vakgebied. Deze keer is Johan Hofland aan het woord.


Reactie geven

« Naar het archief

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!