Jouw wereld elke dag veiliger...

10 Januari 2019

Van der Heide is marktleider op het gebied van (elektro)technische veiligheid. We maken onze leefomgeving steeds veiliger: tegen brand, tegen natuurfenomenen, tegen de gevolgen van elektriciteit, tegen (milieu)rampen. Daarbij maken we gebruik van systemen die waarschuwen, controleren, inspecteren en werk- en leermethoden die vaardigheden aanscherpen. Maar veiligheid gaat niet alleen over protocollen, formules, systemen en techniek. Uiteindelijk bepaal jij de kwaliteit van je eigen veiligheid!

van der Heide - jouw wereld elke dag veiliger

In de winter

Met regen, kou en gladheid is de winter een jaargetijde waarin de kans op ongevallen groter is dan anders. Een uitglijder door bladeren of natte stoep, net iets langer doorwerken of autopech bij een lage gevoelstemperatuur: kleine incidenten die soms grote gevolgen kunnen hebben. Met oog voor eventuele risico's en een goede voorbereiding wordt jouw leef- en werkomgeving én die van een ander, een stuk veiliger.

Download de veiligheidsposter


« Naar het archief

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!