Bewust veilig werken, begint bij onszelf!

12 Januari 2021

Vanaf vandaag is van der Heide één van de eerste bedrijven op het gebied van elektrotechnische veiligheid, die aantoonbaar veilig werken. De bereikte trede 3 op de NEN Veiligheidsladder Light Statement geldt voor alle diensten die van der Heide levert.

Een veilige wereld

De Veiligheidsladder past bij de cultuur van Van der Heide. Gerard Drost, QHSE manager: ‘Ons bedrijf staat voor veiligheid. Dit zie je terug in de diensten die wij leveren, maar ook in de manier waarop wij werken en denken. We willen de wereld elke dag een stukje veiliger maken. Dit begint bij onszelf. Onder meer door als werkgever een veilige werkplek te bieden én veilig werken te stimuleren.’

P1010928
m 1
BBI -13

NEN Veiligheidsladder Light Statement

De Veiligheidsladder is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Om voor de NEN Veiligheidsladder Light Statement in aanmerking te komen, wordt een organisatie uitgebreid doorgelicht aan de hand van interviews en projectbezoeken door een onafhankelijke instelling. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Certificatiesysteem

Het belang van veilig werken groeit: het certificatiesysteem wordt daarom in steeds meer sectoren toegepast. Organisaties zoals ProRail, TenneT en GASUNIE nemen de Veiligheidsladder reeds op in hun inkooptrajecten. Vanaf 2022 zullen ook alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw de Veiligheidsladder toepassen. Van der Heide is één van de eerste allround (elektro)technische dienstverleners die binnen de keten aantoonbaar veilig werkt.

Over van der Heide
Van der Heide is marktleider op het gebied van (elektro)technische veiligheid, kathodische bescherming, veiligheidsinspecties, elektrotechnische opleidingen en examendiensten. Door het vertalen van wettelijke eisen en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk zijn we in staat een wezenlijke bijdrage te leveren aan een veilige bedrijfsvoering, reductie van kosten en de continuïteit van primaire processen.

« Naar het archief

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!