NEN-EN-IEC 62305

De internationale norm NEN-EN-IEC 62305 geeft richtlijnen voor het ontwerp, de uitvoering en de inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties. Van der Heide is op nationaal en internationaal niveau nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijnen.

De geschiedenis

Sinds 1939 werkten we in Nederland met een eigen normering voor bliksembeveiliging. In 2009 is deze vervangen door een internationale variant: de IEC 62305. De bliksembeveiliging van objecten die na 1 februari 2009 zijn opgeleverd, moeten aan deze norm voldoen. Installaties van vóór 2009 mogen nog voldoen aan en gekeurd worden volgens de oude norm.

Is de norm verplicht?

De norm is niet opgenomen in het bouwbesluit. Maar in een aantal situaties is de norm wel degelijk verplicht. Zo kan de norm zijn vastgelegd in wetgeving of vergunningen. Bent u werkgever? Dan schrijft de Arbowet voor dat u werknemers een veilige en gezonde werkplek moet bieden. Bij ongevallen door blikseminslag moet u aantonen dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht. Toepassing van de norm versterkt de bewijslast.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De norm stelt een risico-inventarisatie en –evaluatie verplicht. De RI&E kijkt naar de geldende wetgeving en richtlijnen, de risico’s die u loopt door directe of indirecte blikseminslag en naar de wensen die u heeft. De analyse maakt de keuze voor één van de vier klassen voor bliksembeveiliging vrij eenvoudig.

Van RI&E naar advies

Uit de evaluatie volgt een advies. Wat is uw situatie en wat is er nodig om het gewenste niveau van bliksembeveiliging te bereiken? U hoeft niet bang te zijn voor hoge investeringskosten. Sommige maatregelen zijn misschien direct nodig, andere kunt u op langere termijn uitvoeren.

Nieuwe wijzigingen

In 2018 volgt een wijziging in de norm. Dat jaar wordt een overgangsjaar, waarin de huidige en de nieuwe versie van de norm toepasbaar zijn. Technisch gezien verandert er niet veel. Wel maakt overspanningsbeveiliging nu onderdeel uit van de bliksembeveiliging.

Wat betekent de norm voor de beveiliging van uw gebouwen en installaties? Maak gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!