Mountainbiketeam

Het Habitat Mountainbiketeam is een voortzetting van het Van der Heide-Kenda Mountainbiketeam. Van der Heide en Kenda blijven beide verbonden als sponsor aan het team, maar geven hun plaats in de spotlight graag aan Habitat Nederland.

Sportsponsoring voor Habitat

Van der Heide steunt Habitat Nederland al jaren en is dit gaan intensiveren door via sportsponsoring aandacht te vragen voor dit goede doel. Daarom organiseren wij twee keer per jaar een heerlijke mountainbiketocht voor relaties. Er wordt gestart met een eenvoudige lunch. Daarna zullen de profs van het mountainbiketeam tijd aan u besteden om veilig te kunnen mountainbiken. Na het biken in een prachtige omgeving is er gelegenheid om te douchen en/of te zwemmen en wachten de relaties op een heerlijke ‘biker’ maaltijd.

6R8Y1770 (Kopie)

Aandacht voor het goede doel

We fietsen niet alleen voor ons eigen plezier. Want hoewel veiligheid voor ons bijna een vanzelfsprekend begrip is, is dat voor veel mensen anders. Ruim 1 miljard mensen leven onder zeer slechte omstandigheden, zonder fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Dat raakt ons. En daarom hebben wij ons verbonden aan Habitat. Zij bouwen veilige en betaalbare huizen in ontwikkelingslanden, waardoor mensen weer perspectief krijgen. Een prachtig initiatief. Bij een donatie van 55 euro aan het HUIS MOUNTAINBIKE CLINIC, kunt u als relatie deelnemen aan onze mountainbike clinics.

IK DOE MEE AAN DE CLINIC!


Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!